Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Koupaliště Dubice, Česká Lípa - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2022 12:42:52
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
v příloze Vám zasílám Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. V případě, že se rozhodnete pro účast v zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle zadávacích podmínek.

S pozdravem


Martina Hofmanová - referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky_-_koupaliště_TDI_a_BOZP.pdf (348.93 KB)