Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka síťových prvků do Technologického centra města Česká Lípa
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2022 12:56:11
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, které zadavatel vydává na základě obdržených písemných dotazů od dodavatele.

Předem Vám děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č._1.pdf (384.43 KB)