Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka síťových prvků do Technologického centra města Česká Lípa
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2022 08:44:16
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, které zadavatel vydává na základě obdržených písemných dotazů.

S pozdravem

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č._2.pdf (374.69 KB)