Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka a implementace systému pro výkon sociálních agend a jeho následná podpora
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2022 08:35:14
Předmět Výzva

Vážený dodavateli,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. Pokud se rozhodnete pro účast v zadávacím řízení, zpracujte a podejte, prosím, nabídku dle zadávacích podmínek.

S pozdravem

Martina Hofmanová
referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky.pdf (568.37 KB)