Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a implementace systému pro výkon sociálních agend a jeho následná podpora
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2022 13:31:38
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážený dodavateli v příloze Vám zasílám vysvětlení VZ č. 1.

S pozdravem

Martina Hofmanová


Přílohy
- signed_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.1.pdf (418.94 KB)