Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Česká Lípa
Odesílatel Šárka Litresitsova
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2022 16:27:00
Předmět Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby. V případě Vašeho zájmu je kompletní zadávací dokumentace VZ uveřejněna na profilu zadavatele.

Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji Vám příjemný zbytek dne.

S pozdravem
Bc. Šárka Litresitsová
referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky.pdf (635.32 KB)