Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Správa, údržba a opravy veřejného osvětlení
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2022 07:10:07
Předmět Informace a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážený dodavateli,
v příloze zasílám informace o průběhu zadávacího řízení a prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

Martina Hofmanová, DiS.
referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Informace_a_prodloužení_lhůty.pdf (390.27 KB)