Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava fasády Kavárny Union, Jindřicha z Lipé, Česká Lípa - realizace stavby
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2023 13:31:07
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli, v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. V případě, že se rozhodnete pro účast v zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle podmínek výzvy. Veškeré podklady k této veřejné zakázce naleznete na profilu zadavatele.

S pozdravem

Martina Hofmanová


Přílohy
- Výzva_k_podání_nabídky_-_Oprava_fasády_Union_sign.pdf (655.11 KB)