Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna části střešní krytiny Jindřicha z Lipé č.p.97/23, Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2023 09:58:32
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli, v příloze Vám zasílám Výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. V případě, že se rozhodnete pro účast v zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle podmínek uvedených ve výzvě a jejích přílohách.

S pozdravem

Martina Hofmanová - referentka veřejných zakázek


Přílohy
- Výzva_k_podání_nabídky_sign.pdf (681.59 KB)