Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna části střešní krytiny Jindřicha z Lipé č.p.97/23, Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2023 12:25:39
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Změna zadávací dokumentace č. 1 - náhrada chybně vloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.


Přílohy
- Doplnění_zadávací_dokumentace_č.1_sign.pdf (513.04 KB)
- Příloha č. 1 - soupis stavebních prací.xlsx (148.93 KB)