Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna oken na objektech ZŠ v České Lípě
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2023 14:10:00
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Výměna oken na objektech ZŠ v České Lípě".
V případě Vašeho zájmu je kompletní zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.
Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji Vám příjemný den.

S pozdravem

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- Výzva_k_podání_nabídky_sign.pdf (791.99 KB)