Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Opravy a údržba komunikací ve správním území města Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2023 09:15:45
Předmět Informace o úpravě zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vážený dodavateli,
zadavatel vás tímto informuje o připravované o úpravě zadávací dokumentace a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6.4.2023 do 12:00 h.

S pozdravem

Martina Hofmanová


Přílohy
- Informace_a_prodloužení_lhůty_sign.pdf (502.90 KB)