Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken na objektech ZŠ v České Lípě
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2023 15:23:04
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, které zadavatel vydává na základě písemného dotazu dodavatele.

S přáním příjemného dne


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č._1_sign.pdf (585.58 KB)