Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa - I. etapa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.04.2023 14:23:31
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace - informace o průběhu zadávacího řízení

Informace o průběhu zadávacího řízení


Přílohy
- Informace_o_průběhu_zadávacího_řízení_sign.pdf (482.73 KB)