Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování pasportu a generelu veřejného osvětlení pro město Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2023 09:39:15
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu. V případě, že se rozhodnete pro účast v zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle podmínek uvedených ve této výzvě a jejích přílohách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
S pozdravem
Martina Hofmanová, DiS.
referentka veřejných zakázek


Přílohy
- Výzva_k_podání_nabídky_-_generel_sign.pdf (717.32 KB)