Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava chodníků v ul. U Ploučnice a v ul. Šluknovská a oprava části ul. Vrchlického v České Lípě
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2023 12:21:20
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. V případě, že máte zájem účastnit se tohoto zadávacího řízení, zpracujte a podejte nabídku dle zadávacích podmínek, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

Hezký den Martina Hofmanová


Přílohy
- 83186-2023_Výzva_k_podání_nabídky_-opravy_chodníků_U_Ploučnice_a_Šluknovská_a_části_ulice_Vrchlického_sign.pdf (707.76 KB)