Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup 4 kusů kamer včetně příslušenství pro kamerový systém Městské policie Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2023 11:09:30
Předmět Výzva

Vážený dodavateli,
na profilu zadavatel je uveřejněna Výzva k podání nabídky včetně všech příloh na výše uvedenou veřejnou zakázku. Pokud se rozhodnete pro účast v tomto zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle zadávacích podmínek.

S pozdravem

Martina Hofmanová


Přílohy
- Výzva_k_podání_nabídky_2023_1_sign.pdf (641.81 KB)