Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování Změny č.12 územního plánu Česká Lípa - převedení územního plánu do jednotného standardu
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2023 13:47:18
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. V případě, že se rozhodněte pro účast v zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle pokynů uvedených ve výzvě a jejích přílohách.

S pozdravem
Martina Hofmanová


Přílohy
- 101601-2023_Výzva_k_podání_nabídky_sign.pdf (611.85 KB)