Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka zálohovacího datového pole s 5letou zárukou
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2023 14:03:58
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky. V případě, že se rozhodnete pro účast v zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle pokynů ve výzvě.
S pozdravem

Martina Hofmanová
referentka veřejných zakázek


Přílohy
- Výzva_k_podání_nabídky_Dodávka_zálohovacího_pole.pdf (590.17 KB)