Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění služby - tisk Městských novin na rok 2024 a 2025
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2023 17:19:11
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli, v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky.
V případě, že se rozhodnete pro účast v zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle podmínek ve výzvě stanovených.

S pozdravem Martina Hofmanová


Přílohy
- 125647-2023_Výzva_k_podání_nabídky_sign.pdf (599.40 KB)