Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna oken a dveří v objektu čp. 195, nám. T. G. Masaryka, Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2024 15:22:12
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážený dodavateli, v příloze vám zasílám výzvu k podání nabídky. V případě, že budete mít zájem o účast v zadávacím řízení, zpracujte a podejte nabídku dle pokynů uvedených ve výzvě.

S pozdravem

Martina Hofmanová
referentka veřejných zakázek


Přílohy
- 26915-2024_Výzva_k_podání_nabídky_sign.pdf (475.40 KB)