Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa - I. etapa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2024 14:46:19
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- 26962-2024_Změna_zadávací_dokumenatce_č._1_sign.pdf (371.59 KB)
- Příloha č. 1 - upravená Příloha_1a_Technická dokumentace - požadavky zadavatele.pdf (341.98 KB)