Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken a dveří v objektu čp. 195, nám. T. G. Masaryka, Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2024 13:25:39
Předmět Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- 29313-2024_Vysvětlení_a_úprava_zadávací_dokumentace_č._1.pdf (217.21 KB)
- Příloha č. 1 VZD 1 upravený návrh smlouvy o dílo.pdf (402.88 KB)