Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken a dveří v objektu čp. 195, nám. T. G. Masaryka, Česká Lípa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.02.2024 14:59:06
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- 30086-2024_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č._2_sign.pdf (406.43 KB)