Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa - I. etapa
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2024 08:19:09
Předmět Informace o průběhu zadávacího řízení a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Informace o námitce proti zadávací dokumentaci a prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- 41546-2024_Informace__o_prodloužení_lhůty_pro_podání_nabídek_z_důvodu_námitky_sign.pdf (374.40 KB)