Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na Městském stadionu u Ploučnice v České Lípě
Odesílatel Martina Hofmanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2024 16:58:18
Předmět Doplnění zadávací dokumentace č. 1

Doplnění zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- 52593-2024_Dolpnění_zadávací_dokumentace_č._1_sign.pdf (413.33 KB)
- Příloha - D.1.2-2e OBECNÉ SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ.pdf (2.51 MB)