Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Otevřená jednofázovou projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh „Rekonstrukce Škroupova náměstí"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na rekonstrukci Škroupova náměstí včetně ulice Prokopa Holého a schodiště spojujícího Škroupovo náměstí s ulicí Jindřicha z Lipé.
Cílem soutěže je pro město Česká Lípa najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru v památkově chráněném avšak dlouhodobě zanedbaném historickém centru.
Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí na realizaci jsou 50 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)
Kontakt: Městský úřad Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka 1
470 36 Česká Lípa
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřená soutěž o návrh
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení návrhů: 31.01.2020 13:00
Datum zahájení: 22.11.2019 17:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: