Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty pro podání nabídky č. 2Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka dopravního automobilu pro JSDHO Česká Lípa-Dobranov
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks dopravního automobilu v základním provedení, kategorie podvozku 4x2 s pohonem zadní nápravy, pro městský provoz a s celkovou hmotností do 3500 kg pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Dobranov. Dodávka bude provedena dle technických podmínek pro dopravní automobil schválených Ministerstvem vnitra ČR – Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru České republiky, které jsou přílohou výzvy k podání nabídky.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu ve výši 10 000 Kč.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jedním z níže uvedených způsobů:
a)v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa, více informací o úřední době na webových stránkách města - www.mucl.cz

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele
Kontakt: Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek, tel: 487 881 284, kuthanova@mucl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.05.2022 11:00
Datum zahájení: 26.04.2022 13:25