Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Koupaliště Dubice - Česká Lípa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení stavby „Koupaliště Dubice, Česká Lípa“ včetně zajištění servisních služeb po dobu 60 měsíců.

Stavební práce zahrnují výstavbu tří nových nerezových venkovních bazénů (hlavní bazén, dětský bazén včetně spray poolu a tobogán se skluzavkou včetně dojezdového bazénu). Součástí stavby jsou rovněž provozní objekty koupaliště (sociální zázemí, občerstvení a zázemí pro venkovní sporty), objekty technologie a úpravny vody, přípojky inženýrských sítí včetně jejich přeložek, napojení na technickou infrastrukturu, výstavba nové trafostanice, funkční propojení nového koupaliště se stávajícími aktivitami ve volnočasovém areálu Dubice, vegetační úpravy a mobiliář, vše dle podmínek uvedených v ZD.

Jistota ve smyslu § 41 ZZVZ ve výši 3 000 000 Kč.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)
Kontakt: Martina Hofmanová, DiS, tel. 487 881 257, e-mail: hofmanova@mucl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.06.2022 12:00
Datum zahájení: 28.04.2022 11:28
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: