Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě pro účely úřadovny MěÚ Česká Lípa - realizace stavby
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební práce zahrnující zhotovení stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ulici U Synagogy v České Lípě“ pro účely úřadovny Městského úřadu Česká Lípa včetně zajištění servisních služeb v záruční době.

Jistota ve smyslu § 41 zákona ve výši 1 000 000,- Kč.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 2.6.2022 v 10:00 h. Sraz zástupců dodavatelů před vchodem do objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy v České Lípě.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)
Kontakt: Martina Hofmanová, DiS. - referentka veřejných zakázek, tel. 487 881 257,
e-mail: hofmanova@gmail.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.06.2022 12:00
Datum zahájení: 19.05.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: