Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce- vysvětlení ZD č.1Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna oken bytového domu, náměstí T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení díla „Výměna oken náměstí T. G. Masaryka 169/21, Česká Lípa“ dle projektové dokumentace zpracovanou projektantem Martinem Pleschingerem, Boženy Němcové 441, 473 01 Nový Bor.

V rámci stavebních prací bude provedena demontáž stávajících oken a nenosných výplňových stěn objektu a montáž nových výplní otvorů a nenosných stěn.

Zadavatel pořádá prohlídku místa plnění. Sraz účastníků bude dne 01.07.2022 v 10 hodin před budou T.G. Masaryka č.p.169/21, Česká Lípa.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu ve výši 30 000 Kč.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1,470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2,470 36 Česká Lípa

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele
Kontakt: Bc. Šárka Litresitsová
referentka veřejných zakázek
tel. 487 881 192
email: litresitsova@mucl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.07.2022 11:00
Datum zahájení: 15.06.2022 13:16
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: