Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kompletní zajištění architektonické soutěže o návrh s navazujícím JŘBU - Městská knihovna, Česká Lípa
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby k zajištění jednofázové otevřené projektové architektonické soutěže o návrh (dále také jen „SoN“) a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění (dále také jen „JŘBU“) na vyhotoven projektové dokumentace na výstavbu nové městské knihovny a rekonstrukce Jeřábkova náměstí v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů a se zákonem
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Jistota ve výši 10 000 Kč.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz) nebo podatelna MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka č.p.2
Kontakt: Martina Hofmanová, DiS. - referent veřejných zakázek, tel. 487 881 257, hofmanova@mucl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.08.2022 11:00
Datum zahájení: 14.07.2022 10:01
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: