Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy Domu s pečovatelskou službou, Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa - projektová příprava
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní jednostupňové projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy Domu s pečovatelskou službou, Ústecká č.p. 2855, Česká Lípa“ včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby, zajištění činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby, součinnosti při zadávacím řízení na výběr zhotovitele a zabezpečení autorského dozoru v průběhu provádění stavby.

Projektová dokumentace k této veřejné zakázce zahrnuje opakovatelná řešení. Na 80% celkové podlahové plochy budou řešeny úpravy bytových jednotek v 5 typových řešeních, která se budou opakovat v jednotlivých podlažích. Na zbylých cca 20% podlahové plochy budou řešeny stavební úpravy pro zázemí pro personál a prostory pro služby seniorům.

Zadavatel nepořádá prohlídku míst plnění.

V souladu s § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel požaduje jistotu ve výši 40 000 Kč.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)
Kontakt: Bc. Šárka Litresitsová
referentka veřejných zakázek
tel. 487 881 192
email: litresitsova@mucl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 29.11.2022 11:00
Datum zahájení: 25.10.2022 11:06
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: