Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Opravy a údržba komunikací ve správním území města Česká Lípa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky jsou následující stavební práce:

a) Opravy komunikací a veřejných prostranství včetně příslušenství
- opravy výtluků, prasklin, propadů a dalších drobných poškození v
asfaltových souvrstvích
- průběžné opravy dlážděných povrchů včetně doplňování
chybějících prvků např. nástupních ostrůvků autobusových
zastávek, nástupních hran autobusových zastávek a oprav jejich
povrchů
- opravy poškozených „součástí a příslušenství“ podle § 12 zákona
č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
- opravy chodníků, vozovek a ostatních zpevněných ploch jako větší
stavební celek, a to na stavebních objektech s dožilým nebo
poškozeným povrchem nebo nefunkční konstrukcí a poškozenými
dalšími stavebními prvky
- Opravy chodníků, vozovek a ostatních zpevněných ploch vyvolané
rekonstrukcí lineárních sítí jiných správců, které budou prováděné
ve spolupráci se správci podzemních sítí. Tyto opravy budou
realizované jako celky po dohodě s investory rekonstrukcí sítí
- opravy zábradlí, řetězů a jiných zařízení pro zajištění bezpečnosti
chodců
- opravy litinových košů a zákrytových mříží u stromů v centru
města
- ořez zeleně, která zakrývá dopravní značení na komunikacích,
zejména na křižovatkách

b) Vodorovné a svislé dopravní značení
- dodávka a instalace svislého dopravního značení
- dodávka a instalace přechodného dopravního značení
- obnova či realizace nového vodorovného dopravního značení
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)
Kontakt: Martina Hofmanová, DiS. - referentka veřejných zakázek, tel. 487 881 257, email: hofmanova@mucl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.04.2023 12:00
Datum zahájení: 13.02.2023 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: