Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce- Vysvětlení ZD č.2Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kompletní rekonstrukce dětských hřišť v České Lípě
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmět VZ je rozdělen na 3 samostatné části, které budou hodnoceny samostatně. Účastník je oprávněn podat nabídku na všechny tři části nebo jen na jednu či na dvě libovolné části veřejné zakázky.

1. část VZ – Dětské hřiště Starý Újezd (Křížový park)
2. část VZ – Dětské hřiště u louky nad Městským parkem a u Okružní ulice
3. část VZ – Dětské hřiště v ulici Uranová

Zadavatel neplánuje prohlídku míst plnění. Jednotlivá místa plnění jsou veřejnosti volně přístupná a případný zájemce si je může prohlédnout samostatně.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu ve výši:
6 000 Kč – pokud podává nabídku pouze na 1.část VZ
4 000 Kč – pokud podává nabídku pouze na 2.část VZ
6 000 Kč – pokud podává nabídku pouze na 3.část VZ
Pokud podává na více částí VZ je výše jistoty součtem jistot na jednotlivé části VZ.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G.Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele
Kontakt: Bc. Šárka Litresitsová
referentka veřejných zakázek
tel. 487 881 192
email: litresitsova@mucl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.06.2023 11:00
Datum zahájení: 19.05.2023 13:09
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: