Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa - I. etapa
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je modernizace části sítě veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa za účelem dosažení úspor spotřeby el. energie, která spočívá ve výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku a s tím souvisejících prací, to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
V rámci plnění této veřejné zakázky bude dodáno a namontováno 757 ks nových svítidel.

Jistota ve smyslu § 41 ZZVZ ve výši 120 000 Kč, více v ZD.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)
Kontakt: Martina Hofmanová DiS. referentka veřejných zakázek - tel. 487 881 257, e-mail: hofmanova@mucl.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.06.2023 12:00
Datum zahájení: 03.04.2023 13:32
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: