Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení stavby „Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, Česká Lípa“ včetně vybavení interiéru a dále zajištění servisních služeb na instalovanou technologii na dobu neurčitou, vše v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.
Objekt je nemovitou kulturní památkou.

Jistota ve smyslu § 41 ZZVZ ve výši 3 000 000 Kč.

Prohlídka místa plnění se uskuteční ve středu 31.1.2024. Sraz zájemců je v 10 hod. před objektem č.p. 100 v ul. Berkova v České Lípě. Z bezpečnostních důvodů zadavatel omezuje počet osob na prohlídce, a to tak, že účast povoluje pouze 2 osobám za jednoho dodavatele. Zadavatel vyžaduje, aby každý účastník prohlídky byl vybaven osobními ochrannými pracovními pomůckami, tj. min. pracovní přilba, výstražná vesta a pevná pracovní obuv. Bez ochranných pomůcek není možné se prohlídky zúčastnit.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)
Kontakt: Martina Homanová, DiS. referentka veřejných zakázek, tel. 487881257
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.02.2024 12:00
Datum zahájení: 16.01.2024 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):