Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce č. 2 - Informace o úpravě zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ano (uzavření rámcové dohody)
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Čištění a zimní údržba komunikací a úklid autobusových zastávek v České Lípě
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených s čištěním a zimní údržbou komunikací a úklidem autobusových zastávek ve vlastnictví města Česká Lípa. Součástí těchto služeb je také zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu veřejné zakázky.
Jedná se o zadávací řízení na sjednání rámcové smlouvy o dílo.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)
Kontakt: Ing. Karolína Bůžková, tel. 487 881 293
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.04.2024 11:00
Datum zahájení: 01.03.2024 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: