Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa - I. etapa
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je modernizace části sítě veřejného osvětlení ve městě Česká Lípa za účelem dosažení úspor spotřeby el. energie, která spočívá ve výměně výbojkových svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku a s tím souvisejících prací.
V rámci plnění této veřejné zakázky bude provedena demontáž stávajících svítidel a jejich ekologická likvidace, dodávka a montáž 757 Ks nových LED svítidel a další související činnosti, to vše v rozsahu a za podmínek uvedených dle této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Jistota ve smyslu § 41 ZZVZ ve výši 120 000 Kč.
Místo plnění: Česká Lípa
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)
Kontakt: Martina Hofmanová, DiS, referentka veřejných zakázek, tel. 487 881 57
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.05.2024 12:00
Datum zahájení: 15.02.2024 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):