Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace
  • IČO: 70200815
  • Adresa:
    Škroupovo náměstí 138/3
    47001 Česká Lípa
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mucl.cz/profile_display_7.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace za rok 2017
podlimitní Zadáno 01.06.2016
Nákup kancelářských potřeb pro město Česká Lípa a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 01.01.2016
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napětové hladině NN pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2016
nadlimitní Zadáno 17.07.2015
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávek zemního plynu pro odběr do 630 MWh pro město Česká Lípa a jeho p.o. na rok 2016
nadlimitní Zadáno 17.07.2015
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh
nadlimitní Zadáno 04.11.2014
Dodávka kancelářských potřeb
podlimitní Zadáno 31.01.2014
Dodávka plynu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2010
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2