Veřejná zakázka: ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1130
Systémové číslo: P22V00000048
Evidenční číslo zadavatele: VZ/021/2022
Datum zahájení: 11.04.2022
Nabídku podat do: 27.04.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E - výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb zahrnujících výkon činnosti technického dozoru investora (dále jen TDI) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) v rámci realizace stavby „Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E“, a to dle podmínek uvedených v této výzvě a jejích přílohách.

Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na obě části nebo jen na jednu libovolnou část veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu:
podá-li nabídku na 1. část VZ - ve výši 6 000 Kč
podá-li nabídku na 2. část VZ - ve výši 4 000 Kč
podá-li nabídku na obě části VZ - ve výši 10 000 Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají jedním z těchto způsobů:
a) v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b)v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa, více informací o úřední době na webových stránkách města - www.mucl.cz

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy