Veřejná zakázka: 3. část VZ - údržba veřejné zeleně v obvodu III.

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1154
Jedná se o část veřejné zakázky: Údržba veřejné zeleně v České Lípě

Název a popis předmětu

  • Název: 3. část VZ - údržba veřejné zeleně v obvodu III.
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je poskytování komplexních služeb spojených s údržbou veřejné zeleně v České Lípě v obvodu III., tj. komplexní údržba veřejné zeleně ve vlastnictví města Česká Lípa. Součástí těchto služeb je také zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu VZ. Účelem plnění této části předmětu VZ je systematická a periodická péče o městskou zeleň v souladu se zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákonem č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

Místem plnění je správní území města Česká Lípa – obvod III, které zahrnuje území severní části města Česká Lípa mezi silnicí 262 a I/9 – sídliště Špičák, Stará Lípa, Křížový park, park 28.října, Starý Újezd, zatravněné plochy podél komunikace Purkyňova, kruhové objezdy u nemocnice.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Místo plnění

  • Česká Lípa

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy