Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Otevřená jednofázovou projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh „Rekonstrukce Škroupova náměstí"
Odesílatel Igor Kovačevič
Organizace odesílatele MOBA studio s.r.o. [IČO: 61459712]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.12.2019 14:04:27
Předmět VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 1

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 1 viz Příloha


Přílohy
- CLS_Vysvětlení_SP_1.docx (51.08 KB)