Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava střechy na objektu MŠ Eliášova v České Lípě - I. etapa
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2021 12:55:51
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Oprava střechy na objektu MŠ Eliášova v České Lípě - I. etapa".
V případě Vašeho zájmu je kompletní zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Předem Vám děkuji za spolupráci a přeji Vám příjemný den.

S pozdravem

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Výzva_k_podání_nabídky.pdf (519.71 KB)