Veřejná zakázka: Oprava střechy na objektu MŠ Eliášova v České Lípě - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1049
Systémové číslo: P21V00000093
Evidenční číslo zadavatele: VZ/055/2021
Datum zahájení: 30.11.2021
Nabídku podat do: 20.12.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy na objektu MŠ Eliášova v České Lípě - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na opravě střechy na objektu MŠ Eliášova zahrnující výměnu střešní krytiny včetně oplechování klempířských prvků (prostupy, střešní výlezy atd.), odvodnění, které bude provedeno nadstřešními žlaby včetně okapových svodů, opravu komínových těles a výměnu hromosvodní soustavy. V rámci opravy bude provedena také výměna poškozených dřevěných části krovů a plošného bednění. Stávající střešní krytina z alukrytových šablon bude nahrazena velkoformátovou falcovanou krytinou. Zhotovení díla bude provedeno dle projektové dokumentace „Oprava sedlové střechy - MŠ Eliášova, Eliášova 1527/2, Česká Lípa“

Zadavatel nepořádá prohlídku místa plnění.

Zadavatel požaduje, aby účastník ve lhůtě pro podání nabídky zadavateli poskytl jistotu ve výši 20 000 Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 366 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jedním z následujících způsobů
a)v listinné podobě poštou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, náměstí T. G.
Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

b) v listinné podobě osobně na podatelnu MěÚ Česká Lípa, náměstí T. G.
Masaryka č.p. 2, 470 36 Česká Lípa - více informací o úřední době na
webových stránkách města www.mucl.cz

c) elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky