Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2022 11:43:49
Předmět Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek č. 2

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2, které zadavatel vydává na základě písemných dotazů a dotazů od dodavatelů, kteří byli přítomni na prohlídce místa plnění dne 29. března 2022.


Přílohy
- signed_Vysvětlení_doplnění_zadávací_dokumentace_a_prodloužen.pdf (510.76 KB)
- Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací_rev.2.xlsx (497.12 KB)
- Příloha č. 2 - Foto herních prvků.pdf (579.37 KB)