Veřejná zakázka: Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1109
Systémové číslo: P22V00000027
Evidenční číslo zadavatele: VZ/015/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-020827
Datum zahájení: 14.03.2022
Nabídku podat do: 26.04.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E“, zpracované firmou DESIGN 4 – projekty staveb, s.r.o., se sídlem Sokolská 1183, 460 01 Liberec v 04/2020, a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Dostavba ZŠ Speciální Jižní zahrnuje demolici stávajícího objektu v areálu ZŠ Speciální Jižní, novostavbu pavilonu E, napojení objektu na stávající areálové rozvody inženýrských sítí (tj. na přípojku elektro včetně elektroměru, přípojku vody, splaškovou a dešťovou kanalizaci včetně retenční nádrže a zpětného využití dešťové vody pro splachování WC) dále přeložku teplovodu a zpevněné plochy kolem objektu.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dva projekty:
(Nejedná se o rozdělení veřejné zakázky na části dle § 35 zákona)

Dostavba ZŠ Speciální - demolice a novostavba pavilonu E
(číslo projektu bude sděleno po získání dotace) zahrnující:
• Demolici a novostavbu pavilonu;

ZŠ Speciální, pavilon E - akumulace dešťových vod
(číslo projektu bude sděleno po získání dotace) zahrnující:
• Akumulaci a zpětné využití srážkových a dešťových vod.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž servisní služby, tj. servis technologického zařízení po dobu jeho záruční lhůty, a pozáruční servis tohoto zařízení, po zbývající záruční dobu díla, za podmínek uvedených v ZD a jejích přílohách. Jeho rozsah a obsah je definován v příloze č. 3 ZD - Soupis servisních činností.

V souladu s § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel požaduje jistotu ve výši 500 000 Kč.

Zadavatel plánuje uskutečnit prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 29. 03. 2022 od 10:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky je před hlavním vchodem do areálu ZŠ Speciální , ul. Jižní čp. 1970, Česká Lípa.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 138 746 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Město Česká Lípa
 • IČO: 00260428
 • Poštovní adresa:
  náměstí T. G. Masaryka 1/1
  47001 Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635398

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mucl.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky