Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2022 13:24:12
Předmět Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek č. 1

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám "Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek č. 1", které zadavatel vydává na základě písemných dotazů od dodavatelů.

S přáním příjemného dne

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Vysvětlení_doplnění_ZD_a_prodloužení_lhůty_pro_podání.pdf (428.29 KB)
- Příloha č. 1 - Specifikace gastrozařízení.pdf (137.00 KB)
- Příloha č. 2 - FOTO stávajících herních prvků.ZIP (4.58 MB)
- Příloha č. 3 - Výpočty osvětlení.zip (7.29 MB)
- Příloha č. 4 - UPRAVENÝ Návrh SoD.pdf (610.69 KB)
- Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací_rev1.xlsx (498.07 KB)