Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2022 15:15:11
Předmět Vysvětlení a oprava zadávací dokumentace č. 5

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Vysvětlení a opravu zadávací dokumentace č. 5, kterou zadavatel vydává na základě písemného podnětu dodavatele.

S přáním příjemného dne

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Vysvětlení_a_oprava_zadávací_dokumentace_č._5.pdf (371.06 KB)
- Příloha č. 3_UPRAVENÝ Soupis servisních činností.xlsx (15.71 KB)