Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dostavba ZŠ Speciální Jižní, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E
Odesílatel Alena Kuthanová
Organizace odesílatele Město Česká Lípa [IČO: 00260428]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2022 09:04:34
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, které zadavatel vydává na základě Vašich písemných dotazů.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám příjemný den.

S pozdravem

Alena Kuthanová, referentka veřejných zakázek


Přílohy
- signed_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č._3.pdf (374.55 KB)
- Příloha č. 1 - výpočet dozvuku MŠ Jižní, Česká Lípa.pdf (72.61 KB)
- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací_rev.3.xlsx (496.55 KB)